Klachtenprocedure


Als u vragen hebt over de behandeling, ontevreden bent of een klacht hebt, dan wil ik daar graag met u over in gesprek om tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing te komen. U kunt ook een vertrouwenspersoon spreken. Hij/zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn beroepsvereniging Vereniging van Haptotherapeuten VVH, bereikbaar op 020-488 7116 van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Klachtenfunctionaris | Geschilleninstantie

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk behandeld: klachtenfunctionaris Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl

Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg, afgekort WKKGZ.

Tuchtrecht

Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.

Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt vooraf een bedrag van € 115,00 aan u in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
p/a DingemansVanderKind
Mr. J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 

91017 WS Amsterdam